Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Właścicielem sklepu internetowego galgusie.pl jest:
Gałgusie Irena Jasiorska
Murucin 36 86-017,
Wierzchucin Królewski
NIP: 554 168 46 27
Rachunek bankowy: 30 1050 1139 1000 0091 4626 2549
ING Bank Śląski

1.2. Sprzedaż produktów prowadzona jest za pośrednictwem Sklepu Internetowego, drogą wysyłkową.

1.3. Regulamin Sklepu Internetowego galgusie.pl określa zasady zamówień oraz sprzedaży. Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. Niniejszy regulamin nie dotyczy zamówień wykonywanych na indywidualne zamówienie Zamawiającego z pominięciem koszyka w Sklepie internetowym Gałgusie.

1.4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

2. REJESTRACJA

2.1. Do złożenia zamówienia niezbędne jest założenie konta w naszym serwisie. Zakładając konto Klient wypełnia formularz podając swoje dane osobowe oraz adres email i hasło przy pomocy których będzie miał dostęp do Sklepu.

2.2. Osoby fizyczne, w celu rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, pełnego adresu kontaktowego, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego.

3. CENY TOWARÓW

3.1. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto. Ceny podane przy poszczególnych towarach nie zawierają kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca w chwili złożenia zamówienia.

3.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania, odwoływania i modyfikowania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, jak również wycofywania artykułów ze sprzedaży bez uprzedniego powiadomienia.

4. ZAKUP ORAZ PŁATNOŚCI

4.1. Klient składając zamówienie, zawiera umowę kupna-sprzedaży zamawianych towarów ze Sprzedającym.

4.2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, udostępnionego przez Sprzedającego na stronach Sklepu. Na podany w formularzu adres e-mail Klienta są wysyłane informacje o przyjęciu zamówienia.

4.3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili otrzymania środków na konto bankowe Sprzedającego.

4.4. Formą płatności jest przelew na rachunek bankowy (koszty ewentualnych prowizji bankowych pokrywa Klient) lub płatności on line.

4.5. W przypadku braku otrzymania wpłaty w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, zostaje ono automatycznie anulowane.

4.6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Kupującego w formularzu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.

4.7. Koszt dostawy zamówienia liczony jest zgodnie z cennikiem w pkt 5.1.

4.8. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (rachunek).

5. WYSYŁKA

5.1. Koszty wysyłki zakupionych produktów:

Sposób i przewidywany czas dostawy

Forma płatności

Wartość zamówienia

< 300zł

301zł <

Poczta PolskaZwykle do 3 dni roboczych Płatność przelewem, płatności on-line

15zł

GRATIS

5.2. Wysłanie zamówienia następuje w ciągu 24 do 72 godzin roboczych od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego.

5.3. Sprzedający nie wysyła zamówienia przed otrzymaniem wpłaty.

5.4. W przypadku braku części z zamawianych produktów w magazynie, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie. Zamówienie będzie zrealizowane częściowo lub na życzenie Kupującego może być anulowane.

5.5. Sprzedający w przypadku stwierdzenia wady lub braku towaru w już opłaconym zamówieniu niezwłocznie informuje o tym fakcie Kupującego. Wartość brakujących produktów jest zwracana wg. indywidualnych ustaleń z Kupującym. Kupujący ma również prawo do rezygnacji z całego zamówienia.

5.6. Towar pakowany jest w kopertę bąbelkową bądź opakowanie kartonowe i wysyłany przesyłką poleconą za pośrednictwem Poczty Polskiej. W wyjątkowych przypadkach Klient sam może zlecić odbiór przesyłki przez Firmę Kurierską. W tym przypadku Klient zobowiązany jest to uzgodnienia szczegółów odbioru.

5.7. Wysyłki zamówień dokonywane są od poniedziałku do piątku.

5.8. W przypadku podpisania przez Klienta umowy z pocztą o dostarczanie przesyłek poleconych bezpośrednio do skrzynki bez pokwitowania odbioru (tzw. wrzutka) reklamacje zaginięcia przesyłek nie będą rozpatrywane.

5.9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy dane adresowe podane przez Kupującego są błędne lub niepełne. Ponowne wysłanie zamówienia po otrzymaniu przez Sprzedającego zwrotu przesyłki jest możliwe po dokonaniu powtórnej wpłaty za wysyłkę oraz pokryciu kosztów związanych z dostarczeniem zwrotu. To samo tyczy się przypadku, gdy Kupujący nie odbierze w terminie przesyłki i zostanie ona odesłana z powrotem do Sprzedającego.

5.10. Zamówienia realizowane są na terenie całej Polski.

6. REKLAMACJA ORAZ ZWROT TOWARU

6.1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie galgusie.pl bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar jest kompletny oraz po wcześniejszym powiadomieniu Sprzedającego (drogą mailową na adres kontakt@galgusie.pl). Konieczne jest również podanie numeru rachunku. Sprzedający gwarantuje zwrot wartości zamówienia przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. Klient zwraca towar na swój koszt.

6.2. Zwrot reklamowanych produktów możliwy jest tylko po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedającym. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru zwracane są po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Koszt odesłania towaru zwracany jest na podstawie aktualnego cennika Poczty Polskiej.

6.3. Przedmioty sprzedawane w Sklepie galgusie.pl, są przeważnie wykonane ręcznie, chyba, że opis głosi inaczej. W związku z czym ich cechą są drobne nierówności i różnice, to też nie stanowią one podstawy do reklamacji. W przypadku niezadowolenia Klient ma prawo zwrócić towar zgodnie z pkt 6.1.

6.4. Różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji. W przypadku niezadowolenia klient ma prawo zwrócić towar zgodnie z pkt 6.1.

6.5. Wszelkie uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania, przechowywania przedmiotów nie stanowią podstawy do reklamacji.

6.6. Wszystkie zwroty należy wysyłać na adres Pracowni Gałgusie – Gałgusie Irena Jasiorska, Murucin 36, 86-017 Wierzchucin Królewski.

6.7. Przesyłki odesłane za pobraniem oraz kurierskie nie będą przyjmowane.

7. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRYWATNOŚCI

7.1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, uzyskane w trakcie działalności Sklepu galgusie.pl dane są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim, ani innym podmiotom. Zgodnie z tą ustawą Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia ich z bazy. W celu usunięcia danych z bazy Sklepu galgusie.pl, Kupujący jest zobowiązany przesłać stosowne żądanie na adres mailowy Sprzedającego – kontakt@galgusie.pl.

7.2. Kupujący zakładając konto wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Wszystkie materiały prezentowane na stronie należą do Sklepu galgusie.pl i zabrania się ich kopiowania bez zgody właściciela.

8.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do modyfikowania w/w regulaminu. O wszelkich zmianach klienci zostaną powiadomieni.